תנאי הרשמה

נוסע המעניין להצטרף למסעות או לסדנאות החברה להלן "Wild Travel" מחויב בזאת לקרוא ולאשר את תקנון החברה המוצג להלן. תשלום המקדמה או רישום לטיול בצורה ישירה דרך החברה או בדרך עקיפה לרבות סוכני נסיעות מהווה הסכמה לתנאים בתקנון המפורט.

בריאות

החברה לא תהיה אחראית על מצבו הרפואי של המטייל, על המטייל לוודא כי הוא כשיר לצאת לטיול ומצבו הרפואי מאפשר זאת. במקרה של בעיה רפואית על המטייל לידע את החברה לפני מועד הטיול ולדאוג לאישורים רפואיים מתאימים.

חיסונים

לפני מועד הטיול על המטייל ליצור קשר עם מרפאת טיולים מוסמכת ולדאוג לחיסונים המתאימים ליעד הטיול.

מצב חרום או כח עליון

במקרה של סכנה בביצוע הטיול (לרבות בשל התרעות, הנחיות של רשויות מוסמכות, שביתה, אסון טבע, מגפה או כל מצב חרום על פי שיקול דעת החברה), תהיה החברה רשאית לבטל או לדחות את מועד יציאת הטיול בהתראה קצרה. 

תנאי ביטול

ביטול על ידי המטייל – לכל טיול/סדנה מוגדרים דמי ביטול, על המטייל לקרוא ולהבין את דמי הביטול המפורטים בעמוד התוכן. במועד הרישום על המטייל לרכוש ביטוח בריאות ומטען המכסה ביטול עקב נסיבות רפואיות.
ביטול על ידי החברה – בכל טיול/סדנה מוגדר מספר משתתפים מינימלי, במקרה של מספר משתתפים מועט מהמספר המינימלי רשאית החברה לבטל את הטיול בהתראה מוקדמת בטווח סביר ממועד הטיול.
ביטול ע"י כח עליון - במקרה בו טיול אינו יכול לצאת לפועל כתוצאה מכח עליון ו/או מצב שאינו תלוי בחברה (לרבות אסון טבע, מגיפה, הנחיות של רשויות מוסמכות או מצב חירום אחר) החברה תעשה מאמצים לדחות את הטיול או להחזיר תשלום למטיילים בהתאם לתנאי הביטול הרשמיים של הטיול ותנאי הביטול החלים על החברה מול הספקים של שירותי הטיסות ושירותי הקרקע.

סירוב לרישום

החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב לכל בקשת הרשמה של כל מטייל אשר לדעתה עלולה התנהגותו או מצבו הבריאותי והנפשי לפגוע בשאר משתתפי הטיול, וזאת ללא כל צורך לנמק את עמדתה בנידון.

הפסקת טיול

החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק השתתפותו של מטייל אשר התנהגותו ו/או מצב בריאותו מונעים המשך השתתפותו בטיול ו/או פוגעים או עלולים לפגוע במטייל עצמו, במדריך או במשתתפים אחרים, והכל על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המדריך בטיול. במקרה של הפסקת השתתפות כאמור, יוחזר למטייל החלק היחסי של הסכום ששילם עבור הטיול ואשר לא נוצל עד מועד הפסקת השתתפותו אלא אם כן תחויב החברה בדמי ביטול ע"י ספקי השירותים.

טיסות

במקרה של שינוי בלוח הטיסות על ידי חברת התעופה המבצעת יתכנו שינויים במסלול הטיול, באורך הטיול ובמחיר הטיול. תוספת במחיר הטיול בגין השינויים תחול על המטייל והחברה לא תהיה אחראית לכך.

ביצוע הטיול

במהלך הטיול יתכנו שינויים במסלול הטיול. סדר הימים והפעילות תלוי במצב השטח, במזג האויר ונתון לשיקול מדריך הטיול.

דרכון ואשרות

יש להצטייד בדרכון התקף לשישה חודשים לפחות, ממועד היציאה לטיול. הוצאת/הארכת דרכון הינה באחריות המטייל בלבד. יש להתעדכן במשרדנו מהו לוח הזמנים להגשת הפרטים האישיים כדי להוציא את אשרות הכניסה לגבי כל תוכנית. בכל מקרה של ביטול או שינוי הטיול הנובעים מבעיות באשרות הכניסה או ממדיניות הממשלות של הארצות המטוילות – אין החברה אחראית לנזק ולהוצאות הכרוכים בכך.

חילוקי דעות

במקרה של מחלוקת ו/או אי הסכמה ו/או תביעה משפטית בין הצדדים יהיה בית המשפט בת"א יפו בלבד בעל הסמכות המקומית והעניינית לדון בכל מחלוקת ו/או תביעה. הרשמת הלקוח לטיולים המופיעים באתר האינטרנט ובפרסומי החברה מהווה למעשה הסכמה לתנאים, לפרטים ולמידע האמור.

שינוי במחירים

במקרה של עליה במחירי הטיסות או שינוי של שערי החליפין בארצות הטיול לעומת הדולר/יורו, שמורה לחברה הזכות לעדכן את מחיר הטיול בהתאם, גם אם בוצע תשלום חלקי או מלא ע"י המטייל.

ט.ל.ח